image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image
DOKUMENTACJE I EKSPERTYZY
Poznaj Ofertę Zajrzyj po szczegóły
SPRAWOZDANIA I
EWIDENCJE
Poznaj Ofertę Zajrzyj po szczegóły
OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY
Poznaj Ofertę Zajrzyj po szczegóły

EKOMOS Ochrona Środowiska

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie świadczenia usług konsultingowych i projektowych związanych z ochroną środowiska.

Nieustannie zmieniające się ustawy i rozporządzenia sprawiły, że przedsiębiorcom coraz trudniej jest wywiązać się z obowiązków posiadania wymaganych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie danej działalności, czy też terminowego składania odpowiednich sprawozdań do urzędów.

W związku z powyższym firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przeprowadzić w Państwa firmie audyt pod kątem prowadzonej przez Państwa działalności i wynikających z tego tytułu obowiązków w zakresie ochrony środowiska. W przypadku konieczności uregulowania stanu formalno - prawnego przygotujemy stosowne wnioski o wydanie pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarki wodnościekowej itp. Dokonamy także stosownych wpisów do rejestrów i złożymy wymagane prawem sprawozdania.

Zachęcamy  Państwa  do  podjęcia  stałej  współpracy  z  firmą  EKOMOS  na  zasadach  outsourcingu. Takie rozwiązanie pomoże uporządkować wszystkie sprawy z zakresu ochrony środowiska w Państwa firmie. W ramach  stałej  współpracy  będziemy  m.in. na  bieżąco  monitorować  ważność  Państwa zezwoleń  z zakresu ochrony środowiska, jak również określone w nich limity jakościowe i ilościowe emisji substancji, energii, czy też dopuszczalną ilość zużycia materiałów, surowców i paliw. Przygotujemy także wszystkie wymagane sprawozdania do urzędów i przypomnimy o terminie ich złożenia. Doradzimy rozwiązania,   które pozwolą   dotrzymać   obowiązujące   normy  i  standardy   z   zakresu   ochrony środowiska, a jednocześnie będą dla Państwa korzystne pod względem ekonomicznym.

Aktualności

Spora grupa przedsiębiorców nadal nie jest świadoma tego, że podlega pod jakiekolwiek obowiązki  z  zakresu  ochrony  środowiska. Wielu z nich dowiaduje się o tym podczas kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska lub urzędu marszałkowskiego. Niestety nieznajomość przepisów najczęściej skutkuje koniecznością zapłacenia dotkliwych kar administracyjnych, złożenia wszystkich zaległych sprawozdań oraz uiszczenia odsetek z tytułu zaległości podatkowych.

Nawiązanie stałej  współpracy z firmą  EKOMOS  i powierzenie nam obowiązków z zakresu ochrony środowiska, pozwoli Państwu zaoszczędzić niepotrzebnych stresów podczas kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (WIOŚ), czy też urzędu marszałkowskiego.